Městská knihovna Odolena Voda
Naposledy aktualizováno: 03.09.2018 16:37:08

Výroční zpráva za rok 2017

 

 

Adresa:                               ČSA 362

Telefonní kontakt:             283 116 455

E-mail:                                knihovna.ov@volny.cz

Webové stránky:                http://knihovnaodolenavoda.webk.cz/

Provozní doba:  Pondělí: 8 - 12  13 - 18

                          Úterý:    8 - 12  13 - 15

                          Středa:   Pro veřejnost zavřeno (administrativa,

                                            přednášky, besedy, akce)

                           Čtvrtek:  8 - 12  13 - 18

                           Pátek:     8 - 12

                           Sobota:   8 - 12

 Provozní doba pobočky Hálkův domek - Dolínek

                          Neděle:   13 - 16

 Zaměstnanci: 2 plné pracovní úvazky

                         sobotní provozy zajištěny 3 zaměstnanci na DPP

 

  

Služby, které knihovna poskytuje čtenářům i návštěvníkům

- půjčování knih, časopisů, stolních her

- rezervování knih

- prodlužování výpůjček:  telefonicky – 283 116 455

                                          e-mailem -  knihovna.ov@volny.cz     

- meziknihovní výpůjční služba

- kopírování, laminování, skenování

- internet zdarma

- lekce informační výchovy pro děti MŠ, ZŠ

- poskytování informací o městě, občanské vybavenosti, úřadech, firmách, službách

- pomoc při práci s počítačem

- prodej upomínkových předmětů, týkajících se Odoleny Vody

- prodej vstupenek na kulturní akce

 

 

V Městské knihovně v Odoleně Vodě uhradilo v roce 2017 registraci 704 čtenářů, z toho 282 dětí do 15-ti let. Prvně registrovaných bylo 106 čtenářů. Platná registrace dobíhala v roce 2017 130 čtenářům.

Máme zastoupeny všechny věkové kategorie – nejmladšímu čtenáři není ještě ani 1 rok a nejstaršímu je 96 let. Nejpočetnější skupinu mezi dětmi tvoří věková kategorie 8 -10 let a mezi dospělými kategorie 36 a 38 let, mezi seniory 63, 66 a 71 let.

 

Knih a časopisů se půjčilo celkem 23 578 ks. Dospělí čtenáři si vypůjčili

15 132 svazků, z toho 13 271 beletrie a 1 861 naučné literatury. Děti do 15-ti let celkem 5 249 svazků, z toho 4 638 beletrie a 611 naučné literatury.

 

Knížky i časopisy jsme prodlužovali v 8 943 případech – na žádost čtenářů přímo v knihovně nebo prostřednictvím požadavků přes e-mail či telefon.

 

Na 1 registrovaného čtenáře připadlo v roce 2017 33,49 výpůjček.

Z celkového počtu výpůjček bylo 3 197 časopisů.

 

Webové stránky navštívilo 3 700 uživatelů a počet zobrazení těchto stránek byl

7 894.

 

V ON-LINE katalogu byl počet dotazů (hledání knih z prostoru knihovny i mimo ni) 91 138.

 

V roce 2017 jsme vyřídili 417 rezervací knih pro naše čtenáře (zapsáním rezervačního záznamu na určenou knihu, při vrácení knihy zasláním e-mailu či SMS  objednávajícímu čtenáři).

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 byl 15 493 svazků – tj. 10 862 sv. beletrie a 4 631 sv. naučné literatury.

 

Pravidelně odebíráme 26 titulů časopisů.

 

Městskou knihovnu v roce 2017 navštívilo 24 614 návštěvníků, z toho 4 375 bylo virtuálních návštěvníků, kteří vstoupili do elektronického výpůjčního protokolu i katalogu z prostor mimo knihovnu.

 

V knihovně je k dispozici 6 počítačů pro veřejnost. Počet uživatelů internetu, který je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma, činil v loňském roce

2 489. V prostorách knihovny je možné se připojit zdarma k Wifi-Zone.

Pro potřeby samostatného ON-LINE katalogu slouží další 1 počítač.

 

V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme vyřídili 24 požadavků našich čtenářů.

 

V průběhu roku se uskutečnilo 33 lekcí informatické výchovy pro  žáky

1. stupně ZŠ, speciálních tříd 1. a 2. stupně. Pro děti z MŠ v Odoleně Vodě, Klíčanech a Veliké Vsi. Snažíme se postupně už ty nejmenší seznamovat zábavnou formou s knihou - pro nejmladší čtenáře v lekcích pod názvem „Poprvé v knihovně"

Žáci prvního stupně se účastní lekcí pod názvem „Cesta k informacím"

Jejich témata jsou: 1. třída: „Písmo – vznik a vývoj"

2. třída: „Psací materiály – historie a současnost"

3. třída: „Kniha – její vývoj a uspořádání"

4. třída: „Ilustrace – od počátků po dnešek"

5. třída: „Funkce knihovny v 21. století"

Celkem se informatických lekcí zúčastnilo 787 dětí.

Při návštěvě knihovny byly dětem poskytnuty drobné dárky. Formou sponzorského daru jsme pro děti získali časopisy Sluníčko, Čtyřlístek, Mateřídouška.

Městská knihovna dokoupila miniknížky a diplomy.

 

V rámci projektu Národní knihovny Knížky pro prvňáčky jsme získali pro děti zdarma 70 ks knížek od autora Martina Šinkovského: Lapálie v Lampálii.

Knihy byly předány Základní škole V. Hálka Odolena Voda.

Městská knihovna dokoupila další část těchto knížek za 690 Kč.

 

Pro všechny prvňáčky jsme zakoupili diplomy – „Pasování na čtenáře" v hodnotě 1 200 Kč.

Každý nově zapsaný dětský čtenář získává drobný dárek spolu s mini knížkou

a skládačkou Desatero malého čtenáře.

 

I v roce 2017 městská knihovna uspořádala 3 charitativní akce (2 vlastní a 1 celonárodní).

12. dubna proběhl v tomto roce první charitativní projekt – Numerologie aneb Co jsme vloni nestihli. Naše pozvání opět přijaly 2 kartářky – paní Jana Skálová a paní Ivana Burdová. Kromě přednášky mohli účastníci využít možnost krátkého výkladu karet. Výtěžek z této akce činil 5 500 Kč a byl zaslán na konto SONS – Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky.

 

V průběhu měsíce září se městská knihovna připojila k projektu Staňte se Světluškou a pomozte nám rozsvítit svět nevidomých... Nadační fond Českého rozhlasu nám zaslal k prodeji záložky do knih, propisky bílé a černé, peněženky a náramky. Výtěžek 3 810 Kč byl zaslán na konto Světlušky.

 

6. prosince proběhl Charitativní předvánoční bazar knih. Výtěžek 8 900 Kč byl věnován Azylu opuštěných psů v Libni na technický provoz útulku.

 

V roce 2017 činil celkový výtěžek pro charitativní účely 18 210 Kč.

 

15. února jsme vyhodnotili 2. ročník dětské soutěže: „O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2016", kterého se zúčastnilo 43 dětí.

Všichni účastníci obdrželi jako poděkování za účast v soutěži zajímavé knihy a diplomy v hodnotě 6 511 Kč.

 

17. května 2017 jsme uspořádali přednášku Hany Hindrákové: Lovci lebek – autorské čtení s besedou (promítnutí fotografií a videí z policejních zásahů).

 

14. června se konala přednáška publicisty, cestovatele a fotografa pana Pavla Dobrovského – Afganistán: Samopaly a čaj.

 

20. září jsme uskutečnili v pořadí již třetí přednášku pana Petra Nazarova: Kuba – perla Karibiku. Vyprávění nezávislého cestovatele pana Nazarova, spolu s videoprojekcí, nás zavedlo na Kubu.

 

11. října jsme se díky cestopisné projekci paní Kateřiny Karáskové: Kde ženy vládnou, přenesli do 4 společností, v nichž mají navrch ženy. Podívali jsme se mezi Zapotéky do Mexika, Minangkabaui v Indonésii, Mosui v Číně a Khásíi v Indii.

 

22. listopadu jsme v knihovně přivítali pana Jana Kakose, majitele Marmelád z Ráje, který všem účastníkům připravil zajímavé povídání o počátcích jeho práce, která vedla přes mnohá úskalí, ale současně vedla až k získání mnoha národních i mezinárodních ocenění. V průběhu večera jsme si mohli též ochutnat jeho výrobky a samozřejmě si je i zakoupit.

 

Počátkem prosince městská knihovna vyhlásila 2. ročník vánoční dětské výtvarné soutěž: Co si přeji pod stromeček? Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií a zúčastnilo se 30 dětí. Všechny děti obdržely jako dárek miniknížky či omalovánky spolu s knížkou v hodnotě 3 961 Kč.

 

Pobočka městské knihovny Dolínek – Hálkův domek pořádala v roce 2017

akce věnované našemu rodákovi Vítězslavu Hálkovi.

Čtení z Vítězslava Hálka a jeho současníků – 22. 1., 19. 2. 19. 3. a 19. 11.

 

Na pobočce Dolínek – Hálkův domek se nachází 909 titulů beletrie i odborné literatury. Je zde umístěna literatura zaměřená na život a dílo Vítězslava Hálka.

 

Základ naší činnosti tvoří výběr knih, nákup a jejich následné zpracování

v programu  CLAVIUS. V roce 2017 přibylo 733 knih.

 

Bylo zakoupeno 34 her pro děti od firem Mindok, Albi a BETEXA v hodnotě 7 536 Kč.

 

V rámci výměnných souborů z naší nadřízené knihovny – Knihovny města Mladá Boleslav, jsme obdrželi 2 výměnné soubory – 108 knih.  Z tohoto počtu 58 knih v hodnotě 17 850 Kč zůstane v naší knihovně – jedná se o speciální, dlouhodobě deponovaný soubor knih.

Dalším našim partnerem se stala Středočeská vědecká knihovna v Kladně, která nám poskytla také 2 výměnné soubory – 70 knih, které budou počátkem roku 2018 vráceny a vyměněny za jiné svazky.

 

Přihlásili jsme se do projektu Česká knihovna 2017. Od Moravské zemské knihovny v Brně jsme obdrželi 33 námi vybraných knih od českých autorů v ceně

7 275 Kč ZDARMA. Ve druhém kole jsme měli možnost doobjednat 20 titulů v hodnotě 4 077 Kč. Tyto knihy nám budou doručeny v průběhu roku 2018 také ZDARMA.

 

Každý měsíc vychází výběr z nově zakoupených knih pro naše čtenáře ve zpravodaji Odolen.

 

Sami tvoříme webové stránky knihovny: http://www.knihovnaodolenavoda.webk.cz/

 

V knihovně prodáváme návštěvníkům publikace o Odoleně Vodě, jízdní řády, pohlednice, turistické známky, zpravodaj Odolen – v roce 2017 -  za 44 942 Kč.

Zápisné bylo uhrazeno v hodnotě 40 300 Kč.

Zpozdné činilo 14 504 Kč.

Za kopírování (laminování, skenování) bylo vybráno 12 164 Kč.

Příjem knihovny v roce 2017 činil 111 910 Kč.

 

Na kulturní akce byly prodány v roce 2017 lístky na:

Sen čarovné noci (ND), V rytmu swingu buší srdce mé (ND), Tři setry (Stavovské divadlo), Manon Lescaut (Národní divadlo), Městský
ples v Opeře (restaurace Opera v Dolínku), 2 x Tobogan (Český rozhlas), Irský večer (restaurace Klub), prohlídka Břevnovského kláštera, prohlídka Vyšehradu, Lev v zimě (Divadlo na Vinohradech).

 

Veškeré finanční transakce zaznamenáváme a evidujeme v knihovním programu CLAVIUS a následně ještě v účetním programu Města Odolena Voda VERA.

 

Připravujeme měsíční finanční uzávěrky, které předáváme na ekonomický odbor města.

 

V Odoleně Vodě, 4. 1. 2018       Naděžda Střelbová, vedoucí městské knihovny

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0188 sekund času a 0.62MB paměti.