Městská knihovna Odolena Voda
Naposledy aktualizováno: 13.12.2017 09:11:45

Výroční zpráva za rok 2016

 

 

Adresa:                               ČSA 362

Telefonní kontakt:             283 116 455

E-mail:                                knihovna.ov@volny.cz

Webové stránky:                http://knihovnaodolenavoda.webk.cz/

Provozní doba: Pondělí: 8 - 12  13 - 18

                          Úterý:    8 - 12  13 - 16

                          Středa:   Pro veřejnost zavřeno (administrativa,

                                            přednášky, besedy, akce)

                           Čtvrtek:  8 - 12  13 - 18

                           Pátek:     8 - 12

                           Sobota:   8 - 12

 Provozní doba pobočky Hálkův domek - Dolínek

                          Neděle:   13 - 16

 Zaměstnanci: 2 plné pracovní úvazky

                         sobotní provozy zajištěny 3 zaměstnanci na DPP

 

  

Služby, které knihovna poskytuje čtenářům i návštěvníkům

- půjčování knih, časopisů, stolních her

- rezervování knih

- prodlužování výpůjček:  telefonicky – 283 116 455

                                          e-mailem -  knihovna.ov@volny.cz     

- meziknihovní výpůjční služba

- kopírování, laminování, skenování

- internet zdarma

- lekce informační výchovy pro děti MŠ, ZŠ

- poskytování informací o městě, občanské vybavenosti, úřadech, firmách, službách

- pomoc při práci s počítačem

- prodej upomínkových předmětů, týkajících se Odoleny Vody

- prodej vstupenek na kulturní akce

 

 

 

V Městské knihovně v Odoleně Vodě uhradilo v roce 2016 registraci 647 čtenářů, z toho 258 dětí do 15-ti let. Prvně registrovaných bylo 164 čtenářů. Platná registrace dobíhala v roce 2016 205 čtenářům.

 

Knih a časopisů se půjčilo celkem 28 421 ks. Dospělí čtenáři si vypůjčili

18 268 svazků, z toho 15 801 beletrie a 2 467 naučné literatury. Děti do 15-ti let celkem 6 145 svazků, z toho 5 615 beletrie a 530 naučné literatury.

 

Knížky i časopisy jsme prodlužovali v 11 589 případech – na žádost čtenářů přímo v knihovně nebo prostřednictvím požadavků přes email či telefon.

 

Na 1 registrovaného čtenáře připadlo v roce 2016 43,92 výpůjček.

 

Z celkového počtu výpůjček bylo 4 008 časopisů.

 

Webové stránky navštívilo 3 117 uživatelů a počet zobrazení těchto stránek byl 7 269.

 

V ON-LINE katalogu byl počet dotazů (hledání knih z prostoru knihovny i mimo ni) 158 867.

 

V roce 2016 jsme vyřídili 466 rezervací knih pro naše čtenáře (zapsáním rezervačního záznamu na určenou knihu, při vrácení knihy zasláním emailu či SMS ZDARMA přes internet objednávajícímu čtenáři).

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 byl 15 430 svazků – tj. 10 780 sv. beletrie a 4 650 sv. naučné literatury.

 

Pravidelně odebíráme 29 titulů časopisů.

 

Městskou knihovnu v roce 2016 navštívilo 24 500 návštěvníků, z toho 4 228 bylo virtuálních návštěvníků, kteří vstoupili do elektronického výpůjčního protokolu i katalogu z prostor mimo knihovnu.

 

V knihovně je k dispozici 6 počítačů pro veřejnost a počet uživatelů internetu, který je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma, činil v loňském roce 2 583. V prostorách knihovny je možné se připojit zdarma k Wifi-Zone.

 

Pro potřeby samostatného ON-LINE katalogu slouží další 1 počítač.

 

V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme vyřídili 37 požadavků našich čtenářů

a 1 požadavek z jiné knihovny.

 

V průběhu roku se uskutečnilo 33 lekcí informatické výchovy pro  žáky

1. stupně ZŠ, děti z místní MŠ a dvou MŠ z okolních vesnic. Snažíme se postupně už ty nejmenší seznamovat zábavnou formou s knihou - pro nejmladší čtenáře v lekcích pod názvem „Poprvé v knihovně"

Žáci prvního stupně se účastní lekcí pod názvem „Cesta k informacím"

Jejich témata jsou: 1. třída: „Písmo – vznik a vývoj"

2. třída: „Psací materiály – historie a současnost"

3. třída: „Kniha – její vývoj a uspořádání"

4. třída: „Ilustrace – od počátků po dnešek"

5. třída: „Funkce knihovny v 21. století"

 

Celkem se informatických lekcí zúčastnilo 774 dětí.

 

Při návštěvě knihovny byly dětem poskytnuty drobné dárky. Formou sponzorského daru jsme pro děti získali časopisy Sluníčko, Čtyřlístek, Mateřídouška. Záložky do knih, rozvrhy hodin, omalovánky, puzzle a samolepky od nakladatelství EGMONT a Fragment. Městská knihovna dokoupila miniknížky a diplomy. Vše v celkové hodnotě téměř 16 000 Kč.

 

V rámci projektu Národní knihovny Knížky pro prvňáčky jsme získali proděti zdarma 70 ks knížek od autorky Kláry Smolíkové: Knihožrouti.

Knihy byly předány Základní škole Odolena Voda.

Městská knihovna dokoupila 28 ks těchto knížek za 660 Kč.

Pro všechny prvňáčky jsme připravili diplomy.

 

Z nakladatelství TRITON bylo zakoupeno 1 200 ks mini knížeček v hodnotě

5 470 Kč.

Každý nově zapsaný dětský čtenář získává drobný dárek spolu s mini knížkou

a skládačkou Desatero malého čtenáře.

 

Počátkem roku 2016 městská knihovna vyhlásila 2. ročník soutěže

„O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2016". Vyhodnocení soutěže proběhne 15. 2. 2017.

 

Další dětskou soutěží byl 1. ročník dětské výtvarné soutěže „O nejkrásnější obálku knihy". Vyhodnocení soutěže proběhlo 10. 2. 2016.

Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií, do soutěže se zapojilo 23 dětí. Všichni soutěžící obdrželi za účast dárky -  záložky a knížky v celkové hodnotě

3 138 Kč.

 

6. dubna 2016 jsme uspořádali přednášku Hany Hindrákové: Keňa v románech. Skutečné příběhy nebo fikce? Během besedy jsme se přenesli do exotické Keni prostřednictvím krátkých videí, fotografií, autorčina vyprávění a úryvků z knih.

 

V roce 2016 městská knihovna uspořádala 3 charitativní akce

(2 vlastní a 1 celonárodní).

 

1. června proběhl v tomto roce první charitativní projekt – Poznej svět numerologie, astrologie a ezoteriky. Naše pozvání přijaly 2 kartářky – paní Jana Skálová a paní Ivana Burdová. Kromě dvou přednášek mohli účastníci využít možnost krátkého výkladu karet. Výtěžek z této akce činil 7 596 Kč a byl zaslán na konto Dětského domova v Kralupech nad Vltavou. Z této částky byl 2 dětem umožněn pobyt na letní dětské rekreaci. Městský úřad Odolena Voda se připojil k této akci a umožnil částkou 7 000 pobyt dalším dvěma dětem.

 

V průběhu měsíce září se městská knihovna připojila k projektu Staňte se Světluškou a pomozte nám rozsvítit svět nevidomých... Nadační fond Českého rozhlasu nám zaslal k prodeji záložky do knih a kovové přívěsky.

Výtěžek 2 790 Kč byl zaslán na konto Světlušky.

 

30. listopadu proběhl Charitativní předvánoční bazar knih. Výtěžek 8 150 Kč byl věnován Azylu opuštěných psů v Libni na technický provoz útulku.

 

Celkový výtěžek pro charitativní účely byl 18 536 Kč.

 

12. října jsme uskutečnili přednášku pana Petra Nazarova: Jižní Afrika.

Vyprávěním nezávislého cestovatele pana Nazarova, spolu s videoprojekcí,  jsme se přenesli do Jižní Afriky – Namibie, Lesotha, Svazijska a Jihoafrické republiky.

 

Počátkem prosince městská knihovna vyhlásila vánoční dětskou výtvarnou soutěž: Co si přeji pod stromeček? Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií

a zúčastnilo se 17 dětí. Všechny děti obdržely jako dárekminiknížky spolus knížkou v hodnotě 2 200 Kč.

 

14. prosince nás navštívila astroložka – paní Jana Mašková s přednáškou:

Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti.

 

Pobočka městské knihovny Dolínek – Hálkův domek pořádala v roce 2016

akce věnované našemu rodákovi Vítězslavu Hálkovi.

Večer s Vítězslavem Hálkem – 8. 4.

Čtení z Vítězslava Hálka a jeho současníků – 18. 6., 20. 11.

Z Dolínku do Veliké Vsi – první vycházka krajem V. Hálka – 25. 9.

 

Na pobočce Dolínek – Hálkův domek se nachází 909 titulů beletrie i odborné literatury. Je zde umístěna literatura zaměřená na život a dílo Vítězslava Hálka.

 

Základ naší činnosti tvoří výběr knih, nákup a jejich následné zpracování

v programu  CLAVIUS. V roce 2016 přibylo 1 011 knih. Beletrie pro dospělé 564 knih, naučné literatury 106 knih. V oddělení pro mládež 305 knih beletrie a 36 knih naučné literatury.

 

V roce 2016 jsme uzavřeli darovací smlouvu s nakladatelstvím FANTOM Print,

díky níž jsme získali do fondu 148 knih v hodnotě 36 800 Kč ZDARMA.

 

Formou daru jsme přijali 180 novějších titulů v hodnotě 34 954 Kč také ZDARMA.

 

Přihlásili jsme se do projektuČeská knihovna 2016. Od Moravské zemské knihovny v Brně jsme obdrželi 35 námi vybraných knih od českých autorů v ceně 6 261 Kč ZDARMA. Ve druhém kole jsme měli možnost doobjednat 20 titulů v hodnotě 4 645 Kč. Tyto knihy by nám měli být doručeny v průběhu roku 2017 také ZDARMA.

 

V roce 2016 jsme získali z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury v rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) dotaci 40 00 Kč na obnovu 4 počítačových stanic pro veřejnost. Město přispělo částkou 38 671 Kč.

 

Celkové náklady na projekt byly 78 671 Kč.

 

Rozšířením základních služeb se stalo půjčování společenských stolních her.

V první fázi byl zakoupen speciální balíček 21 her pro knihovny, s úsporou více než 50% nákupní ceny.

 

Každý měsíc vychází výběr z nově zakoupených knih pro naše čtenáře ve zpravodaji Odolen.

 

Sami tvoříme webové stránky knihovny: http://www.knihovnaodolenavoda.webk.cz/

 

V knihovně prodáváme návštěvníkům publikace o Odoleně Vodě, jízdní řády, pohlednice, turistické známky, zpravodaj Odolen – v roce 2016 za 8 025 Kč.

Zápisné bylo uhrazeno v hodnotě 43 300 Kč.

Zpozdné činilo 15 334 Kč.

Za kopírování (laminování, skenování) bylo vybráno 7 592 Kč.

Příjem knihovny v roce 2016 činil 74 251 Kč.

 

Na kulturní akce byly prodány v roce 2016 lístky na: 2 x Tobogan (Divadlo U Hasičů), Plačící satyr (Divadlo na Vinohradech), Městský ples v Opeře (restaurace Opera v Dolínku), Irský večer v Klubu Aero (Odolena Voda), Poslední zhasne (Divadlo U Hasičů), České Vánoce (Divadlo ABC), Vánoční předplatné Činoherní hity (Národní divadlo).

 

Veškeré finanční transakce zaznamenáváme a evidujeme v knihovním programu CLAVIUS a následně ještě v účetním programu Města Odolena Voda VERA. Připravujeme měsíční finanční uzávěrky, které předáváme na ekonomický odbor města.

 

V Odoleně Vodě, 6. 1. 2017       Naděžda Střelbová, vedoucí městské knihovny

 

 
Proces zabral 0.0191 sekund času a 0.61MB paměti.