Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Odolena Voda

Babička a dědeček do školky MegaKnihy.cz Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 38528
Týden : 109
Dnes : 9
podrobnosti

 

 

Vážení uživatelé služeb Městské knihovny v Odoleně Vodě,

v souvislosti s platností nového obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation zkráceně GDPR, si vás dovolujeme informovat o zásadách a způsobu získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů knihovních služeb Městské knihovny v Odoleně Vodě.

Tato změna pro vás obecně ve vztahu ke knihovně nic nemění. Pouze bychom vás rádi informovali, v  jakém rozsahu nakládáme s vašimi osobními údaji, pro jaké účely je využíváme. Veškeré informace naleznete v Knihovním řádu, platném od 25. 5. 2018.

 

Výpůjční doba:

Pondělí           8 - 12          13 - 18

Úterý             8 - 12          13 - 15

Středa           pro veřejnost ZAVŘENO

Čtvrtek          8 - 12          13 - 18

Pátek             8 - 12 

Sobota           8 - 12

 

                         ♣

                      

Ceník služeb

Registrační poplatky 

děti                       50 Kč

důchodci               50 Kč

dospělí                100 Kč

vydání nového čtenářského průkazu:   děti       10 Kč

                                                             dospělí   20 Kč     

Poplatek za zásilku MVS:            70 Kč

                    + cena stanovená zasílající knihovnou

za nedodržení výpůjční lhůty :    10 Kč + poštovné                  

(za 1 knihu, časopis nebo stolní hru za nedodržení výpůjční lhůty za každý započatý měsíc a titul)

při ztrátě:  náhrada stejným titulem - bez poplatku

                  náhrada dílem jiným (po dohodě s knihovnicí)

                   úhrada plné ceny + 25% ceny knihy, časopisu, stolní hry

při poškození knihy:              50 Kč

při poškození časopisu:        20 Kč

při poškození obalu:             10Kč

při poškození ident. kódu:    10 Kč

kopírování: černobíle  - 2 Kč - 1 kopie A4  jednostr.  

                  černobíle - 3 Kč  - 1 kopie A4  oboustranná     

                  černobíle - 3 Kč  - 1 kopie A3 jednostr.   

                  černobíle - 4 Kč  - 1 kopie A3  oboustranná

                    

                 barevně - 10 Kč - 1 kopie A4  jednostr..

                 barevně - 15 Kč - 1 kopie A4  oboustranná

                 barevně - 20 Kč - 1 kopie A3 jednostr.   

                 barevně - 30 Kč - 1 kopie A3  oboustranná

          

 

výstup z tiskárny formát A4

 

    černobíle -     2 Kč za jednu stranu

    černobíle -     3 Kč oboustranně za 1 list   

 

laminování :    40 Kč 1 ks formát A3

                       30 Kč 1 ks formát A4

                       15 Kč 1 ks formát A6 (fota 10 x 15 cm)

                       10 Kč 1 ks vizitky (60 x 90 mm)

skenování:        5 Kč 1 ks A4 automatické podávání

                         9 Kč 1 ks A4 ruční podávání

                  10 Kč 1 ks A3 automatické podávání

                  18 Kč 1 ks A3 ruční podává

 

bezplatně:  rezervace knih na požádání

                  bibliografická informační služba

                  internet

Tento ceník schválila Rada města č. 3/2017 dne 01. 02. 2017 a je platný od 02. 02. 2017.

                                             

                              

 

 

Služby:

- půjčování knih a časopisů

- rezervování knih

- prodlužování výpůjček:  telefonicky - 283 116 455

                                         e-mailem -  knihovna.ov@volny.cz     

- meziknihovní výpůjční služba

 - kopírování, laminování, skenování

- internet zdarma

- lekce informační výchovy pro děti MŠ, ZŠ

- exkurze po knihovně

- poskytování informací o městě, občanské vybavenosti, úřadech, firmách, službách

- prodej upomínkových předmětů, týkajících se Odoleny Vody

 

                                                 

 

Internet

Knihovna poskytuje službu internetu čtenářům i ostatním návštěvníkům knihovny zdarma. V současnosti je k dispozici 6 PC, přičemž 1 další slouží jako ON-LINE katalog knihovny. Internet je zpřístupněn v půjčovních hodinách knihovny. Každý uživatel je povinen dodržovat pravidla pro přístup k internetu. Návštěvník má právo pracovat na počítači 30 minut, není-li přítomen další zájemce, tuto dobu je možné prodloužit. Při tisku z internetu uživatel platí sazbu podle ceníku služeb.

                               

                              ♣

                                                

Lekce informatické výchovy pro MŠ a ZŠ

V průběhu školního roku knihovna pořádá pro děti z místní MŠ a ZŠ lekce informatické výchovy.

Snažíme se postupně už ty nejmenší seznamovat zábavnou formou s knihou - pro nejmladší čtenáře v lekcích pod názvem Poprvé v knihovně.

Žáci prvního stupně se účastní lekcí pod názvem

Cesta k informacím. Jejich témata jsou:

1. třída: Písmo - vznik a vývoj

2. třída: Psací materiály - historie a současnost

3. třída: Kniha - její vývoj a uspořádání

4. třída: Ilustrace - od počátků po dnešek

5. třída: Funkce knihovny v 21. století

 

                                ♣