Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Odolena Voda

Babička a dědeček do školky MegaKnihy.cz Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 38529
Týden : 110
Dnes : 10
podrobnosti

Výroční zpráva za rok 2021

Adresa:                               ČSA 362

Telefonní kontakt:             283 116 455

E-mail:                                knihovna.ov@volny.cz

Webové stránky:                http://knihovnaodolenavoda.webk.cz/

Provozní doba:  Pondělí: 8 - 12  13 - 18

                          Úterý:    8 - 12  13 - 15

                          Středa:   Pro veřejnost zavřeno (administrativa,

                                            přednášky, besedy, akce)

                           Čtvrtek:  8 - 12  13 - 18

                           Pátek:     8 - 12

                           Sobota:   8 - 12

 Zaměstnanci: 2 plné pracovní úvazky

                         sobotní provozy zajištěny 2 zaměstnanci na DPP

  

Služby, které knihovna poskytuje čtenářům i návštěvníkům

- půjčování knih, časopisů, stolních her

- rezervování knih

- prodlužování výpůjček: telefonicky – 283 116 455

                                          e-mailem – knihovna.ov@volny.cz     

- meziknihovní výpůjční služba

- kopírování, laminování, skenování

- internet zdarma

- lekce informační výchovy pro děti MŠ, ZŠ

- poskytování informací o městě, občanské vybavenosti, úřadech, firmách, službách

- pomoc při práci s počítačem

- prodej upomínkových předmětů, týkajících se Odoleny Vody

- prodej vstupenek na kulturní akce

 

V Městské knihovně v Odoleně Vodě uhradilo v roce 2021 registraci 535 čtenářů, z toho 205 dětí do 15-ti let.

Máme zastoupeny všechny věkové kategorie – nejmladšímu čtenáři není ještě ani 1 rok a nejstaršímu je 98 let. Nejpočetnější skupinu mezi dětmi tvoří věková kategorie do 9 let a mezi dospělými kategorie 42 až 47 let, mezi seniory 69 a 72 let.

Knih a časopisů se půjčilo celkem 11 682 ks. Dospělí čtenáři si vypůjčili 7 469 svazků, z toho 6 758 beletrie a 711 naučné literatury. Děti do 15-ti let celkem 2 379 svazků, z toho 2 152 beletrie a 227 naučné literatury. Dále se půjčilo 90 zvukových knih a 163 stolních her.

Knížky i časopisy jsme prodlužovali v 3 217 případech – na žádost čtenářů přímo v knihovně nebo prostřednictvím požadavků přes e-mail či telefon.

Z celkového počtu výpůjček bylo 1 628 časopisů.

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře činil 21,84.

Webové stránky navštívilo 6 456 uživatelů.

V ON-LINE katalogu byl počet dotazů (hledání knih z prostoru knihovny i mimo ni)                                  5 082.

V roce 2021 jsme vyřídili 292 rezervací knih pro naše čtenáře (zapsáním rezervačního záznamu na určenou knihu, při vrácení knihy zasláním e-mailu či SMS objednávajícímu čtenáři).

Vyřídily jsme 531 objednávek knih – tato nová služba byla zřízena původně z důvodu uzavření prostor pro čtenáře, kdy knihy byly vydávány skrze „covidové“ okénko, ale je využívána hojně i při normálním provozu knihovny pro veřejnost.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 14 294 svazků – tj. 10 045 sv. beletrie, 3 988 sv. naučné literatury, 98 audio knih a 163 deskových her.

Pravidelně odebíráme 27 titulů časopisů.

Městskou knihovnu v roce 2021 navštívilo 13 232 návštěvníků, z toho 5 809 bylo virtuálních návštěvníků, kteří vstoupili do elektronického výpůjčního protokolu i katalogu z prostor mimo knihovnu.

V knihovně je k dispozici 6 počítačů pro veřejnost. Uživatelů internetu, který je pro čtenáře i návštěvníky knihovny zdarma, činil v loňském roce, zejména díky sníženému času či úplnému uzavření přístupu k veřejným stanicím, počet 148. V prostorách knihovny je možné se připojit zdarma k Wifi-Zone.

Pro potřeby samostatného ON-LINE katalogu slouží další 1 počítač.

V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme vyřídili 6 požadavků našich čtenářů či jiných knihoven.

V průběhu roku 2021 se z důvodu pandemie COVID-19 neuskutečnily žádné lekce informatické výchovy pro děti.

V rámci projektu Národní knihovny Knížky pro prvňáčky jsme pro děti zakoupili knížky od autorky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety ŽabkovéPrvní školní výlet. Knihy byly předány Základní škole V. Hálka Odolena Voda.

Každý nově zapsaný dětský čtenář získává drobný dárek spolu s mini knížkou a skládačkou Desatero malého čtenáře.

V roce 2021 městská knihovna uspořádala 3 charitativní akce (2 vlastní a 1 celonárodní).

V průběhu měsíce září se městská knihovna připojila k projektu České dny proti rakovině. Byly nám zaslány k prodeji kytičky, za které jsme utržili 750 Kč.

3. listopadu jsme společně s chiromantičkou Janou Niessnerovou uspořádaly přednášku Láska a vztahy na dlani. V průběhu celého dne probíhalo pro zájemce i čtení z ruky. Výtěžek z této akce – 5 500 Kč byl společně s částkou 13 500 Kč (získáno z 2 předchozích akcí v roce 2020) věnován na Projekt Slunce (pro děti z dětských domovů, na jejich přípravu pro samostatný život). Celková částka tedy dosáhla v této charitativní akci 18 500 Kč.

8. prosince proběhl Charitativní předvánoční bazar knih. Výtěžek 11 600 Kč byl věnován Azylu opuštěných zvířat v Libni na veterinární služby.

V roce 2021 činil celkový výtěžek pro charitativní účely 17 850 Kč.

8. září jsme v knihovně přivítali Ing. arch. Milenu Moudrou, která si pro nás připravila přednášku Barvy pro náš život.

21. září se uskutečnila velmi zajímavá přednáška herce Jiřího Bartoně: Indická numerologie.

29. září jsme uskutečnili v pořadí již sedmou přednášku pana Petra Nazarova: Česká Kanada. Vyprávění nezávislého cestovatele pana Nazarova, spolu s videoprojekcí, nás tentokrát zavedlo do našich končin.

12. října jsme v knihovně vyposlechli zajímavé vyprávění o velehorách, městech, dobrém tureckém čaji a nezapomenutelné atmosféře: Turecko – Dechberoucím Kurdistánem od Michala Štěpánka. 

20. října jsme se zúčastnili odborného semináře profesionální stylistky a vizážistky Dany Beranové: Osobní styl a image. Součástí byly i ukázky vázání šátků, šál a způsobu, jak oživit svůj šatník. Zájemkyně si mohly i některé kusy moderního módního oblečení zakoupit.

10. listopadu jsme opět přivítali cestovatelku Janu Troupovou s cestopisnou přednáškou z nových cest a zážitků: Peru – nejen po stopách Inků.

V průběhu měsíce prosince vracely děti do knihovny čtenářské pasy – ukončil se tím 4. ročník dětské čtenářské soutěže „O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2020-2021“. Vyhodnocení soutěže proběhne počátkem roku 2022.

Základ naší činnosti tvoří výběr knih, nákup a jejich následné zpracování v programu TRITIUS. V roce 2021 přibylo 918 knih.

Spolu s knihami je průběžně doplňován i fond deskových a společenských her.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně nám poskytla 1 výměnný soubor – 54 knih.

Přihlásili jsme se do projektu Česká knihovna 2021. Od Moravské zemské knihovny v Brně jsme obdrželi námi vybrané knižní tituly pro knihovnu zdarma.

Každý měsíc vychází výběr z nově zakoupených knih ve zpravodaji Odolen.

Sami tvoříme webové stránky knihovny: knihovnaodolenavoda.webk.cz

V knihovně prodáváme návštěvníkům publikace o Odoleně Vodě, jízdní řády, pohlednice, turistické upomínkové předměty, zpravodaj Odolen                                                                                                        – v roce 2021 - za 8 568 Kč.

Zápisné bylo uhrazeno v hodnotě 29 700 Kč.

Zpozdné činilo 6 042 Kč.

Za kopírování (laminování, skenování) bylo vybráno 4 697 Kč.

Nově jsme prodávali také respirátory. Jejich prodej dosáhl částky 59 500 Kč.

Příjem knihovny v roce 2021 činil 108 507 Kč.

Veškeré finanční transakce zaznamenáváme a evidujeme v knihovním programu TRITIUS a následně ještě v účetním programu Města Odolena Voda VERA.

Připravujeme měsíční finanční uzávěrky, které předáváme na ekonomický odbor města.

V Odoleně Vodě, 6. 1. 2022     Naděžda Střelbová, vedoucí městské knihovny